KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ – grudzień 2016

Dostarczenie najnowszego systemu zamków elektronicznych SALTO