STOKSON, CHORZÓW – luty 2018

rozbudowa systemu elektronicznej kontroli dostępu SALTO XS4