KOMENDA MIEJSCKA PANSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ we WROCŁAWIU – czerwiec 2015

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu została wyposażona w elektroniczną kontrole dostępu SALTO.