AVIVA Towarzysto Ubezpieczeń na Życie – styczeń 2015

W styczniu, również odwiedziliśmy firmę AVIVA TUnŻ, w której dokonaliśmy instalacji zabezpieczenia elektronicznego SALTO.